Tyczenie obiektów budowlanych

Wytyczenie budynku mieszkalnego na działce to proces, który obejmuje szereg działań geodezyjnych, które są niezbędne przed rozpoczęciem budowy. W ramach wytyczenia budynku na działce wyznaczamy dokładne położenie budynku względem granic działki oraz określamy jego dokładne wymiary i kształt. Bardzo ważne na tym etapie jest sprawdzenie, czy granice działki, na której planowana jest inwestycja są prawidłowo oznaczone w rejestrach urzędowych. Wytyczenie budynku umożliwia również precyzyjne wyznaczenie poziomu jego usytuowania. Prawidłowe wytyczenie budynku jest niezwykle istotne, ponieważ jest zobrazowaniem projektu względem istniejących warunków terenowych oraz zapewnia stabilność i bezpieczeństwo całej inwestycji. Nasze realizacje wyróżnia precyzja i profesjonalne wykonanie.

wizualizacja domu

Inwentaryzacje powykonawcze budynków

Oferujemy usługi z zakresu wykonywania powykonawczej inwentaryzacji budynków i obiektów budowlanych. W ramach geodezyjnej inwentaryzacji budynku wykonujemy szereg pomiarów, które pozwalają na dokładne określenie kształtu, wymiarów i położenia budynku na działce oraz na weryfikację zgodności jego położenia z projektem budowlanym. Sporządzamy wszelkie mapy niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Posiadamy wszelkie uprawnienia branżowe do przeprowadzania inwentaryzacji geodezyjnej i doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji. Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące naszej oferty i jakości wykonywanych przez nas usług – serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego!