Podziały nieruchomości

Od lat specjalizujemy się w wykonywaniu geodezyjnych podziałów działek. Podziały nieruchomości to niezwykle ważna część geodezji, pozwalająca na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, dokładne określenie granic poszczególnych działek i przede wszystkim wyodrębnienie z jednej działki ewidencyjnej dwóch lub większej ilości działek. Tak podzielone działki są później najczęściej przedmiotem sprzedaży pod kątem planowanych nowych inwestycji. W ramach naszej oferty wykonujemy również wznowienia znaków granicznych działek i rozgraniczenia nieruchomości.

podzielone działki

Geodezyjne podziały działek

Przy podziale nieruchomości wyznaczane są granice działek, a także określane są ich powierzchnie oraz kształty. Podział nieruchomości to także wykonywanie pomiarów i sporządzanie map, które zawierają informacje o rozmieszczeniu poszczególnych budynków oraz elementów infrastruktury na terenie danej nieruchomości. Podział nieruchomości ma kluczowe znaczenie w procesie sprzedaży działek, a także w przypadku dziedziczenia. Jeżeli macie Państwo szczegółowe pytania dotyczące naszej oferty – serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego!