Mapy do celów projektowych

Przez ostatnią dekadę wykonaliśmy kilka tysięcy map do celów projektowych Są to opracowania niezbędne w procesie planowania i projektowania różnego rodzaju inwestycji, takich jak budynki, drogi czy tereny zielone. Są one niezbędne w procesie uzyskiwania pozwoleń na budowę. Są podstawą stworzenia projektów zagospodarowania terenu, które z kolei są później wykorzystywane przez nas do wytyczeń obiektów budowlanych. W ramach naszych usług geodezyjnych oferujemy wykonanie map do celów projektowych, które spełniają wymagania naszych Klientów oraz norm i standardów obowiązujących w Polsce. Posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia zawodowe nadane przez Głównego Geodetę Kraju. Nasze mapy wyróżnia szczegółowość i dokładność pomiaru.

analiza map geodezyjnych z podziałem na działki

Co powinna zawierać mapa do celów projektowych?

Mapy do celów projektowych powinny określać zakres aktualizacji w taki sposób, by w przypadku budowy budynku można było uzyskać połączenie z siecią uzbrojenia terenu (siecią energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną lub gazową). Obszary aktualizacji powinny zawierać informację o ukształtowaniu terenu oraz umiejscowieniu m.in. chodników oraz dróg. Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej wymaga wizji terenowej i wykonania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, a także przeprowadzenia inwentaryzacji obiektów znajdujących się na danym terenie.